Arenga palmsuiker


Arenga palmsuiker komt uit Indonesië en komt van sap van de Arenga palm. Deze palm is bijzonder nuttig voor ons milieu want zij groeit in het bos. Sterker, de palm kan niet zonder bos. Door gemeenschappen die rondom (nog bestaand) bos wonen een goed inkomen te geven voor het sap uit hun bos laten zij dit bos staan. Ze verkopen het niet aan palmOLIEbedrijven en ze hakken het niet om voor rijstveldjes. We werken samen met Stichting Masarang: www.masarang.nl.
1 product(en) gevonden voor "Arenga palmsuiker"

12x250g Masarang Arenga Palm Sugar
12x250g Masarang Arenga Palm Sugar
22,44 € Product details